M E N U
P A R T N E R Z Y

Z A R Z Ą D   K O Ł A
    Władze Koła nr 7 Sazan

Zarząd Koła

 • Prezes - Marek Cenar
 • z-ca Prezesa - Andrzej Chmiel
 • Skarbnik - Andrzej Zagórski
 • Sekretarz - Jakub Szura
 • Gospodarz Koła - Jacek Bajorek
 • Członek Zarządu - Wojciech Chmiel
 • Członek Zarządu - Roman Krupa
 • Członek Zarządu - Tadeusz Kazmierski
 • Członek Zarządu - Paweł Orzech


Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący Komisji - Bartosz Bielecki
 • z-ca Przewodniczącego - Andrzej Zabawski
 • Sekretarz - Rafał Rak
 • Członek Komisji - Dariusz Iwan


Sąd Koleżeński

 • Przewodniczący Sądu - Włodzimierz Walczak
 • z-ca Przewodniczącego - Józef Pączka
 • Sekretarz - Paweł Orzech
 • Członek Sądu -
 • Członek Sądu - Tomasz Nowak


Rzecznik Dyscyplinarny Koła

 • Jerzy Leszega

Szczegółowych informacji odnośnie zapisów do Koła oraz opłat udziela Skarbnik koła: Andrzej Zagórski - tel. 604 107 066projekt © 2013: Studio BEST